AKTUALITY

Fašiangy v komunitnom centre

    Čas radosti, veselosti ... alebo Fašiangy turice...  Aj v našej materskej škole sa ozýva melódia tejto piesne. Ale aké by to boli fašiangy, bez masiek a tradičných šišiek? Také nemastné - neslané... Preto nás veľmi potešilo pozvanie na voňavé, sladučké šišky od zamestnancov Komunitného centra v Giraltovciach. Dňa 7.2.2019 sme si spoločne so žiakmi základnej školy pochutnali na teplom čajíku a džemových šiškách v priestoroch Komunitného centra. (Fotogaléria)

Mgr. Antónia Juhová

Polepetko – divadlo ETÚDA

    Škôlkari privítali v materskej škole 12.2.2019 hercov divadla – ETÚDA. V činohernej hre „POLEPETKO“ sa striedal humor a spev. Dokonca nechýbal aj tanec hercov s deťmi. Veselá nálada počas celého vystúpenia naznačovala, že sa deti dobre bavia. Polepetko zožal v našej škole veľký úspech ocenený potleskom. (Fotogaléria)

Anna Jurčová

Až raz budem žiačikom prvej triedy.

     Takýmto žiačikom sa v piatkové dopoludnie stalo každé dieťa z Hruškovej, Marhuľovej a Slivkovej triedy na návšteve v základnej škole, kde nás v priestoroch prvých tried privítali pani učiteľky Mgr. Miroslava Oravcová a Mgr. Amália Schrenková. Počas jednej vyučovacej hodiny deti počúvali prvákov ako čítajú,  pozorovali ich písanie a počítanie na tabuli. Mali možnosť zahrať sa na robotov, pracovať na interaktívnej tabuli a hľadať písmená vo výukovom programe. Areál školy a taktiež interiér prváckych tried sa našim deťom veľmi páčil. Nezabudnuteľným zážitkom bolo pre ne to, že si mohli vyskúšať sadnúť si do lavice. Na pamiatku im za vytrvalosť darovali pani učiteľky medaily s povzbudením, že sa na nich ako na školákov už teraz veľmi tešia. (Fotogaléria)

PaedDr. Jana Antolíková

                   
Zimný turistický deň.
 
    Zima sa za posledné dni predviedla vo svojej bielej kráse. Nadelila nám dostatok snehu a rozžiarila všetky detské očká. Okrem zimných radovánok na školskom dvore, deti nezabudli navštíviť aj zasnežený les. Všetci prípravkári sa vybrali na zimnú turistickú vychádzku, kde v blízkosti lesa hľadali stopy zvierat, hádzali šiškami, zmerali si svoje sily behom do zasneženého kopca a šmýkali sa z neho, odtláčali vlastné postavy v snehu a kŕmili zvieratká. Za svoju šikovnosť, vytrvalosť a odvahu boli odmenené medailou. 
                                                       Gabriela Jackaninová

Vianočný čas...

    To, že sa blížia Vianoce sme si v našej materskej škole pripomenuli zapálením sviec na adventnom venci na školskom dvore. Za krásne ozdoby na školskom vianočnom stromčeku ďakujeme kreatívnym rodičom detí. Za drevené vianočné stromčeky, vyzdobené rôznymi technikami, vystavené na výstave vo vestibule MsÚ patrí poďakovanie všetkým učiteľkám.

Mgr. Antónia Juhová

 

Mikuláš!

    Aj tohto roku sme privítali Mikuláša vo všetkých triedach materskej školy.  Deti zo slivkovej triedy ho boli privítať aj na námestí pred MsÚ. Veselo mu zarecitovali, zaspievali a zatancovali. Každému sa ušla sladká odmena.

Mgr. Antónia Juhová

Výtvarná súťaž

    V mesiaci november vyhlásil okresný úrad Svidník, Odbor krízového riadenia okresné kolo výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany.“ Zúčastnili sa aj naši predškoláci. Na 2. mieste sa umiestnila Laura Paľová zo 6. triedy. Ďakujeme.

Katarínske posedenie

    21.11.2018 naši predškoláci spestrili katarínske posedenie klientom denného stacionára Jar života v Giraltovciach. Svojimi básničkami a pesničkami si vyslúžili nie len obrovský potlesk, ale aj sladkú odmenu. Na akordeóne ich sprevádzala pani učiteľka Ľubica Tušeková. (Fotogaléria)

Mgr. Antónia Juhová

                            

GIRALTOVSKÝ HUDÁK

    BLAHOŽELÁME všetkým deťom, ktoré dokázali prekonať trému a výborne reprezentovali našu materskú školu na súťaži v speve ľudových piesní„GIRALTOVSKÝ HUDÁK 2018“.Na súťažnú prehliadku ich pripravila pani učiteľka Ľubica Tušeková, ktorej ďakujeme za výborný hudobný sprievod a prípravu všetkých detí.

Výsledky umiestnenia detí:

  1. miesto – Filip Hegedüš
  2. miesto –Jakub Lipinský
  3. miesto – Klaudia Kurimčáková, Stella Vojčeková

Mgr. Daniela Roguľová

Divadelné predstavenie

   19.11.2018 navštívili našu škôlku dve nezbedné dvojičky Danka a Janka, ktoré potešili detí svojimi huncútstvami. Ich predstavenie sa deťom veľmi páčilo a každé odchádzalo s úsmevom na tvári. (Fotogaléria)

Anna Jurčová

Vydarený deň

    5.11.2018 sme oslávili „Deň materských škôl“. V každej triede si učiteľky s deťmi pripravili svoj projekt s vlastným názvom V jahodovej triede si užili „Balónovú party“, v čerešňovej triede to bola „Klobúková show“ a v jablkovej triede to bol „Deň športu a zábavy“. Tí najmladší, v hroznovej triede, svoj projekt nazvali „Veselý škôlkarský deň“, ktorý naplnili spevom a tancom.

Prípravné oddelenia – hruškáci, marhuľkáci a sllivkáci svoj projekt pomenovali „Toto je náš deň“. V tento deň chodili po meste s oranžovo-modrými balónmi, spievali, skandovali pozdravy, slogany a hlasno dávali verejnosti na známosť, že prežívajú šťastný deň. Navštívili základnú školu a odovzdali žiakom balónovú zdravicu. Cestou po meste deti rozdávali darčekové pozdravy okoloidúcim. Svoj pochod zavŕšili pred MsÚ, kde sa stretli s primátorom mesta a pozdĺž schodov k úradu vytvorili výstavku výtvarných prác. Celý deň viali v areáli MŠ oranžové balóny, ktoré symbolizujú farby našej MŠ. (Fotogaléria)

Magdaléna Eštoková